arrow Blog

Evita errors bàsics a l’hora de decorar una casa

Quan es comença un nou projecte en parella, efectuar una mudança o redecorar l'habitatge de tota la vida, porta a que es cometin errors al llarg de tot el procés decoratiu. Malgrat que alguns poden ser lleus i de menor importància, hi ha altres que, si és possible, hauríem d'evitar perquè no suposin un problema a llarg termini.

Una planificació correcta i adequada és imprescindible per no haver de passar per aquest tipus de situacions. A continuació repassem algunes de les regles bàsiques.

 

Llum, colors i formes

Tot i ser conceptes bàsics i molt senzills, una gran quantitat de persones no reben l'atenció suficient i, en conseqüència, cometen errors que a la llarga els repercuteixen. Un dels més greus i irreparables és el de no tenir en compte si el seu futur habitatge compta amb llum natural o no o bé no fixar-se on incideix la llum natural i a quina hora per distribuir els espais de l'immoble correctament.

És imprescindible conèixer bé cada racó de la casa per treure-li el màxim profit possible i evitar futurs canvis costosos.

D'altra banda, els colors de les parets i les formes de les estades són altres factors determinants. Cal evitar caure en capricis cromàtics i optar per tons neutres que no cansin ni passin de moda. Pel que fa a les formes, és molt important calcular les mesures necessàries perquè els mobles encaixin sense problema.

 

Barreja d'estils

Avui en dia, la multitud d'estils decoratius que existeixen al voltant del món fa que moltes persones no sàpiguen per quin decantar-se. El resultat pot ser nefast, donant lloc a un habitatge en el que conviuran diversos estils totalment incompatibles entre si.

L'òptim és decorar l'habitatge amb un únic estil decoratiu o, com a molt, dos. Tot i la flexibilitat d'alguns estils, no s’ha abusar.

 

Plantes sí, però sense abusar

Les plantes són una forma de decoració relativament moderna - o almenys l'ús de plantes en la majoria d'estades -. Les plantes naturals aporten oxigen, color i a més a més es poden convertir en un petit hobbie.

No obstant això, hi ha qui per falta de temps prefereix optar per les artificials, cosa que a priori no té major inconvenient. El problema arriba quan abusem d'aquestes donat que acumulen gran quantitat de pols, algunes es veuen clarament artificials i acaben per tornar-se monòtones.

Per aquest motiu es recomana fer ús de plantes i flors de temporada - en la seva justa mesura - que van canviant i ofereixen diferents tonalitats a l'habitatge.